Het laatste nieuws

Update: Spelers tot 27 jaar mogen in groepsverband trainen

4 maart 2021

Het is weer even geleden dat we iets te melden hadden. Maar het is het vermelden waard. Door versoepeling van de coronamaatregelen mogen sporters weer meer. Dit betekent dat onze voetballers tot 27 jaar weer gaan trainen in groepsverband. Het tweede gaat vooralsnog met ingang van vanavond in tweetallen trainen. Trainer Harjo van der Valle kan dus […]

Schaduwcompetitie indien reguliere competitie niet wordt hervat

3 februari 2021

HOOGEVEEN – Het is nog altijd onduidelijk of en hoe de reguliere voetbalcompetitie zal worden hervat. Vooruitlopend op een negatief besluit ontstaan er inmiddels allerlei initiatieven om te komen tot schaduwcompetities. Zo ook in onze regio. Inmiddels hebben een aantal clubs zich aangesloten bij een initiatief waarbij er gespeeld wordt in drie poules op verschillende […]

Trainer Harjo nog 2 jaar verbonden aan VCG


We waren er snel uit over een verdere samenwerking. Het bestuur en trainer Harjo van der Valle willen nog twee jaar met elkaar door. De trainer geeft aan op zijn plek te zitten en voldoende perspectief te zien in de spelersgroep om verder te gaan op dezelfde voet. De club is heel blij met het […]

Contributie en Rondje voor je club

19 januari 2021

Beste leden, De halfjaarlijkse contributie staat weer voor de deur. Deze week zal het worden afgeschreven.  Vorige keer hebben alle spelende leden een brief ontvangen per e-mail. In deze brief was te lezen dat iedereen de mogelijkheid had om 1/4 deel van de jaarcontributie terug te vorderen. Hier hebben we geen respons op gehad. Waar […]

Rondje voor je club

11 december 2020

Steun VCG met een rondje!!!  Nu de kantines dicht moeten blijven lopen amateurclubs veel geld mis. Veel verenigingen hebben het hierdoor zwaar. Nu dit in de kantine niet kan roept het actiebureau Clubplan Nederland iedereen op om digitaal een rondje te geven. Niet aan je teamgenoten of sportvrienden maar aan je eigen club!   Zo kunnen […]