Lid worden

Lid worden

Nieuwe leden van 16 jaar en ouder dienen zich bij aanmelding bij de secretaris van de vereniging te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs, voorzien van een pasfoto. De secretaris dient soort en nummer van het legitimatiebewijs te vermelden op de ledenmutatiekaart(LMK) waar op het nieuwe lid wordt aangemeld voor de ledenadministratie. Indien door de secretaris geen controle van de persoonsgegevens kan plaatsvinden kan ook geen aanmelding als lid van de KNVB plaatsvinden.

Leden vanaf 10 jaar en ouder dienen ook een recente pasfoto in te leveren.

Overschrijvingen naar VCG

Indien u in de afgelopen drie jaar lid bent geweest van een andere verenigingen en als u wenst een overschrijving naar onze vereniging aan te vragen, moet u als u 13 jaar of ouder bent, hiervoor een overschrijvingsformulier invullen. Bij personen jonger dan 13 jaar is een pupillenverklaring verplicht.

Vul het overschrijvingsformulier volledig in

Deze overschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris of ledenadministratie van uw vereniging.)

Volledig ingevuld en ondertekend overschrijvings -formulier.

Alleen van toepassing voor Junioren (Vanaf 13 jaar).
Let op: Ook uw huidige voetbalvereniging moet op dit formulier gegevens invullen en ondertekenen.

Verklaring Speelgerechtigdheid

Alleen van toepassing voor Pupillen (Onder 13 jaar)
Let op: Ook uw huidige voetbalvereniging moet op dit formulier gegevens invullen en ondertekenen. Dit heeft als doel om te verklaren dat de financiële verplichtingen zijn voldaan. Bij deze verklaring is het verplicht de overschrijvingskaart uit het KNVB- relatiebestand ( en voor D-pupillen ook de KNVB spelerspas) met daarop de gegevens van de speler / speelster bij te sluiten.

Speelgerechtigdheid senioren

Indien een verzoek tot tussentijdse overschrijving wordt verleend aan spelers van 18 jaar en ouder gelden de hieronder genoemde data van speelgerechtigdheid:

  • Een tussentijdse overschrijving die wordt ontvangen tussen 16 juni en 31 augustus wordt, bij goedkeuring, verleend per 1 september of zo spoedig mogelijk na 1 september, indien op 31 augustus nog geen beslissing is genomen op het ingediende verzoek.
  • Een tussentijdse overschrijving in de periode 1 september tot en met 31 januari wordt verleend per 1 februari of zo spoedig mogelijk na 1 februari indien op 31 augustus nog geen beslissing is genomen op het ingediende verzoek.
  • Alle verzoeken tot tussentijdse overschrijving na 1 februari worden verleend per 1 augustus van het daarop volgende seizoen.

Ledenmutatiekaart(LMK)

Deze kaart is verkrijgbaar via de ledenadministratie en bevat de actuele gegevens zoals ze bekend zijn bij de KNVB. De huidige KNVB spelerspas moet meegestuurd worden bij de aanmelding.

Contributie

Als U overschrijving aanvraagt naar een andere vereniging dient U eerst de boetes en contributie voor de rest van het seizoen aan VCG te voldoen

Wil je volgend seizoen voetballen bij een andere club?

Wanneer ben ik op tijd & wat is bepalend?

Het indienen van de digitale overschrijving door de “nieuwe vereniging” uiterlijk 15 juni 23.59 uur, is de deadline.

Wat moet ik doen om een overschrijvingsverzoek aan te vragen?

  • Jij meldt je bij de nieuwe vereniging met je relatiecode en/of spelerspas
  • Je vult en ondertekent een inschrijfformulier in bij de nieuwe vereniging
  • De nieuwe vereniging vraagt het overschrijvinsgverzoek digitaal voor je aan
  • De oude vereniging geeft digitaal akkoord voor deze overschrijving

Anny Cox en Tosca van den Brink zijn de twee medewerkers van de KNVB die de overschrijving centraal afhandelen. Voor vragen over overschrijvingen kijk dan eerst op de volgende website
KNVB overschrijvingen.

Kom je er niet uit? Blijf dan vooral niet zitten met je vraag!

Mailen kan naar: overschrijvingen@knvb.nl of telefonisch naar:

  • Anny Cox: 0343-499 699
  • Tosca van den Brink: 0343-499 740

 

Bijlagen

Aantal bijlagen: 2