Volgende wedstrijd

01 juni 2024 - 13:00

Competitiewedstrijd

VCG 2

-

SVBO 2

Jaarvergadering

Laden Agenda

Jaarvergadering

Datum

15 september 2021

Tijd

20:00 / 22:30

V.C.G.

Agenda jaarvergadering woensdag
15-09-2021.
Aanvang : 20.00 uur.                                  

1 Opening
2 Notulen vorige jaarvergadering
3 Ingekomen stukken en mededelingen
4 Jaarverslag penningmeester
5 Jaarverslag secretaris
6 Verslag kascontrole. Tevens benoeming nieuwe kascontrole
7 Vaststelling begroting seizoen 2021 / 2022
8 Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Johan Sok. Nieuwe kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden bij ons.
9 Contributieverhoging seizoen 2022 / 2023
10 Pauze, tevens gelegenheid voor het schriftelijk indienen van vragen voor de rondvraag
11 Rondvraag
12 Sluiting
 
Alle leden zijn welkom!