Volgende wedstrijd

01 juni 2024 - 13:00

Competitiewedstrijd

VCG 2

-

SVBO 2

Jaarvergadering

Laden Agenda

Jaarvergadering

Datum

25 september 2019

Tijd

20:00 / 22:00

Categorie:

 

V.C.G.

Agenda jaarvergadering woensdag     25-092019.                                                                       Aanvang : 20.00 uur.   

                                       

1 Opening
2 Notulen vorige jaarvergadering
3 Ingekomen stukken en mededelingen
4 Jaarverslag penningmeester
5 Jaarverslag secretaris
6 Verslag kascontrole door Jan van Nuil en Ap Snippe. Reserve dit seizoen was Aaldert Koops, tevens benoeming nieuwe kascontrole
7 Vaststelling begroting seizoen 2019 / 2020
8 Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Willem Post
9 Contributieverhoging seizoen 2020 / 2021
10 Pauze, tevens gelegenheid voor het schriftelijk indienen van vragen voor de rondvraag
11 Rondvraag
12 Sluiting