Erevoorzitter voor het leven: Reinder bedankt!

2 februari 2024 Nieuws

Het moment diende zich woensdag tijdens de jaarlijkse leden vergadering aan. De aankondiging kwam niet meer als een verrassing, omdat onze voorzitter het al eerder bekend had gemaakt: Niet meer herkiesbaar voor een nieuwe periode. Reinder Schonewille, inmiddels 80 jaar, vind het mooi geweest. Hij blijft nog even zitten tot er een nieuwe voorzitter is.

Twee termijnen

Reinder Schonewille is een rasbestuurder. Hij heeft in zijn leven veel bestuursfuncties en voorzitterschappen meegemaakt. Waaronder twee decennia met een tussenperiode als voorzitter van VCG. We kennen hem als een bevlogen man die zijn rol uiterst serieus nam en nog een tijdje zal nemen. Er zijn veel dingen gebeurd en veel projecten gerealiseerd. Recent nog de schuur voor het werkmaterieel. Uiteraard waren er hoogte- en dieptepunten onder zijn tijd. Promoties en degradaties, zelfs een tijd een standaardelftal dat op reserveniveau uitkwam. VCG zit voor altijd in zijn hart en hij heeft met heel veel passie en inzet de club geleid, in totaal twintig jaren. Hij hoopt dat VCG de komende jaren ook een gezonde vereniging blijft met veel sportieve successen. Dit zijn enkele woorden van hem tijdens zijn afscheidswoord.

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de ledenvergadering werden ook twee jonge bestuursleden benoemd. Het zijn Justin Feddema en Damion Pol. Tevens spelers van het tweede elftal. Succes gewenst allebei! Ook secretaris Jans Haveman is herkozen voor een volgende bestuursperiode.

Door deze benoemingen bestaat het bestuur uit 7 personen. Wellicht dat er in de nabije toekomst nog meer bestuursleden worden gepresenteerd.

Reinder krijgt uit handen van Willem een foto en een bos bloemen als het nieuwste erelid van VCG.

Willem heeft namens het bestuur een mooi woord over voor de verdiensten die Reinder voor onze club heeft gehad.

De erevoorzitter spreekt in zijn afscheidswoord de leden op de jaarvergadering toe.