Update hoofdveld: drainage en beregening

11 juni 2020 Nieuws

In de tijd van corona wordt er hard gewerkt aan het nieuwe hoofdveld van onze club. Inmiddels is de drainage aangebracht en heeft de firma Tijms uit Geesbrug het beregeningsysteem gelegd.

Nadat de drainage en de beregening is aangebracht, liggen nu ook de kabels voor de nieuwe lichtmasten met led verlichting erin.